Polityka prywatności - Lazurowa

Polityka prywatności

Lazurowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje ogromną wagę do przejrzystości działania i szanuje podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Zapewnienie poufności Państwa danych jest dla nas bardzo ważne. Dokładamy wszelkich starań, by przyjęte zabezpieczenia i zasady wykorzystania informacji zgromadzonych w naszych bazach danych gwarantowały poufność i bezpieczeństwo.

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu objaśnienie, jak postępujemy z informacjami dotyczącymi Państwa. Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

 

Jeżeli chcą Państwo poznać szczegóły pozyskiwania i wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem Polityki Prywatności.

JAKIE DANE MOŻEMY PRZETWARZAĆ?

Zakres Państwa danych osobowych, jaki będziemy przetwarzać, może być różny w zależności od usługi, z jakiej Państwo chcą skorzystać. Państwa dane osobowe możemy pozyskać w następujący sposób:

KLIENCI I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Lazurowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kacpra Karlińskiego 4 lok.175, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001001281.

2. Jakie dane pozyskujemy i jak je wykorzystujemy?

Za każdym razem, gdy Administrator będzie prosić o podanie jakichkolwiek danych osobowych, będą one przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, a w przypadku, gdy przetwarzanie jest uzależnione od otrzymania zgody, Administrator poprosi o jej wyrażenie.

Przy korzystaniu przez Państwa z serwisu Administratora, dotyczące Państwa dane Administrator może zbierać za pomocą formularza zamieszczonego w serwisie oraz za pośrednictwem plików „cookies” zbieranych przez nasz serwis. Państwa dane osobowe Administrator może również uzyskać, jeżeli napiszą Państwo lub zadzwonią do niego wykorzystując dane kontaktowe podane w serwisie lub w dziale Masz pytanie? Skontaktuj się z nami niniejszej Polityki.

Państwa dane mogą być wykorzystywane przez Administratora między innymi w następujących celach:

Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z korzystaniem przez Państwa z usług świadczonych przez Administratora. W takim przypadku Państwa dane będą wykorzystywane w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. Po tym okresie Państwa dane zostaną bezpowrotnie usunięte z bazy danych Administratora.

Państwa dane będą wykorzystywane przez nas:

3. Kto może mieć dostęp do Państwa danych?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów ich przetwarzania. Są to podmioty współpracujące z Administratorem, tj. kancelarie prawne, podatkowe, podmioty świadczące usługi windykacyjne oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, obsługę księgową).

Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. policja).

Z zastrzeżeniem odbiorców danych mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwo trzecie) ani organizacjom międzynarodowym, chyba że wyraźnie wyrażą na to Państwo zgodę lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

Dodatkowo, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę lub tego będą żądać, możemy udostępniać Państwa dane osobowe również innym podmiotom, w tym naszym kontrahentom.

Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Administrator zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer danych do państw poza EOG może mieć związek np.

4. Inne informacje

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem lub może być wymagane przepisami prawa – wszystko w zależności od usługi, jakiej udziela Państwu Administrator.

Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymywania od nas materiałów marketingowo-informacyjnych za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji.

Państwa dane osobowe w przypadku Państwa zgody będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym mogą być profilowane. Oznacza to, że w oparciu o posiadane przez nas dane osobowe dotyczące Państwa oraz informacje dotyczące produktów, które Państwo nabyli lub usług, z których Państwo korzystają, lub plików cookies, jakie są zapisane na Państwa urządzeniu będziemy przeprowadzać wnioskowania dotyczące Państwa preferencji i zainteresowań, które to mogą posłużyć nam do budowy Państwa profilu marketingowego. W oparciu o zbudowane profile będziemy mogli lepiej dopasowywać do Państwa oczekiwań nasz przekaz marketingowy, co oznacza, że będziecie Państwo otrzymywać od nas mniej nieprzydatnych informacji i ofert produktów, których zakupem nie będą Państwo zainteresowani.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora, przysługują Państwu następujące prawa:

Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Mają Państwo również prawo do wycofania wyrażonych zgód, na podstawie których przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz zgód na wykorzystanie Pani/Pana adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań jakie wykonano przed wycofaniem zgody.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora mogą Państwo kontaktować się z Administratorem swoich danych osobiście, za pośrednictwem adresu e-mail Biura Sprzedaży: sprzedaz@lazurowa.com.pl lub na adres korespondencyjny Administratora (z dopiskiem „Dane osobowe”).

COOKIES” INFORMACJE AUTOMATYCZNE ZACHOWYWANIE NA PAŃSTWA KOMPUTERZE

Dla Państwa wygody ten serwis w używa plików cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb jego użytkowników oraz w celach statystycznych, reklamowych i funkcjonalnych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce, zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w treści niniejszej polityki.

Serwis stosuje następujące rodzaje plików cookies:

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies. Informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Każdy, kto nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej.

Umów się na spotkanie

(22) 852 26 03

(22) 857 90 85

Biuro sprzedaży

Kacpra Karlińskiego 4 lok.175 , Warszawa

BukowinskaDevelopmentGroup