Klauzula informacyjna - Lazurowa

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Sokratesa Development Sp. z o.o., z którą można się skontaktować pisząc na adres: ul. Jana Kazimierza 62a, 01-248 Warszawa.
 2. Dodatkowo wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kierować na adres e-mail administratora z dopiskiem „Dane osobowe” na skrzynkę sprzedaz@lazurowa.com.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
  Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania danych lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną.
  Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzeniem przez nas działań marketingowych – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.
 4. Państwa dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane; w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.
 5. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotowi z grupy kapitałowej Sokratesa Development Sp. z o.o. (Bukowińska Development Sp. z o.o., KRS: 0000113323) oraz mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora (np. hostingodawcom, podmiotom zapewniającym obsługę IT) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policji).
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Mają Państwo również prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail jest niezbędne dla otrzymywania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie lub dla otrzymywania materiałów marketingowo-informacyjnych.
 10. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.
Umów się na spotkanie

(22) 852 26 03

(22) 857 90 85

Biuro sprzedaży

Kacpra Karlińskiego 4 lok.175 , Warszawa

BukowinskaDevelopmentGroup